Antalya’nın deniz turizmine hitap etmesi nedeniyle yaz aylarında doluluk oranları yıl geneline göre daha yüksektir. Antalya’daki otellerin yıllar içerisindeki doluluk oranları incelendiğinde en kötü tabir edilen yıllarda bile doluluk oranlarının %60 altında düşmediğini söylemek mümkündür. Her ne kadar “sezon” olarak Temmuz - Eylül dönemi kabul görse de özellikle son 2 yılın verileri incelendiğinde, Antalya’da sezonun Haziran ayını da kapsayacak şekilde genişlediği söylenebilmektedir.