Profile Image - Masashi Okumura

Masashi Okumura

Director
Japan
Retail
+81 352889183

Japan Headquarters

Meiji Yasuda Seimei Building 18F
2-1-1 Marunouchi
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0005